La religiositat i les supersticions:
A la caça de la bruixa.

“Fetilleries dyabolicals: aço són adevins e adevines,sortillers e sortilleres, qui ab versos del Psaltri, o ab pa, ampolles o ab taballador, etc. Guardau-vos-hi que en tot lo terme no n’i haje; si no, la ira de Déu està damunt la vila e terme de aquella (…) Falses vanitats de breus al coll, insànies, sortilleries. (….)

Perquè si ton pare, ta muler o altra persona és
malalta, o si has perdut res, o si es en tribulació, no vajes per res a adevins más a Déu.”

Fragment de Sermó de Vicent Ferrer.

Descàrrega el fulletó d’aquesta edició fent clic aquí