La guerra dels Segadors i els Poders Civils

“Diumenge a XX del mes de maig MDLXXXII per la
Universitat y Singulars persones Juntades e lo
consell general de la pnt. Vilanova de Palafolls per fer y complir lo proveyt y manat verbalment per lo Ille. Senyor D. Pedro de Aymerich, governador general dels Vescomtats de Cabrera y Bas, per lo Exm. Senyor d’aquella, a 18 de dit mes tenint junt en dita Vila, foren elegides les sis persones de consell de dita Vila,”

(Llibre de clavaria. Arxiu Municipal de Malgrat de Mar)

Descàrrega el fulletó d’aquesta edició fent clic aquí