Primera Edició

Sr. Doctor Alegre.

Lo Senyor rector de Malgrat me ha enviat a dir que demà, una hora al sol alt, me trobàs al pal per fer alguns actes; y com vuy per ser morta la muller de Joan Moner nos hajan posat guardas
per respecte del compare Pla, que sens més ni més sen és vingut estar en casa de Antoni Padrer, no me és possible poder y anar, y aixís supplique a Vostre mercè me fassa mercé de anar-hi, y en mon nom rebre-los, ja que jo so tant desditxat que si les pedras me podian venir contra ho farian, com més les persones, puix he d’estar tancat en casa de dit Padrer (…)

Fragment de carta escrita pel notari Joan Desclapers des del seu tancament en quarantena a casa d’Antoni Padrer. 15 de juliol de 1652.

Arxiu Històric Fidel Fita. Secció Notarial. Palafolls. Vol.144
(8è), full solt.

Descàrrega el fulletó d’aquesta edició fent clic aquí