Un Nou retaule per una nova parròquia

“Per rahó y ocasió del retaule novament fabricador en la església parrochial de sant Antoni y sant Nicholau de la Vilanova de Palafolls, bisbat de Gerona. Per i entre los honorables Simeon Oliveres fuster, ciutadà de Barcelona, y GlaudesParret imaginaire (…) són estats fets y jurats los capítols y avinensa següents.”

Arxiu Històric Fidel Fita. Manual 821 (5 de març de 1606). Publicat per Joan Bosch a Quadern Matinals del AMMM (2001)

Descàrrega el folletó d’aquesta edició fent clic aquí